Ben de yardım
etmek istiyorum!
 
Kuruluş Bilgileri
 
 

                                                                                                    

UMUTELİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

• Mart 2008 Tarihinde Belediyemiz yardım merkezine destek amaçlı kurulmuş sivil insiyatifi temsil eden derneğimizdir.

• Tüzüğü ile resmi olan umuteli Derneğimiz Başkan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.(13 kişi)


• Derneğimiz yardım merkezimize ; sosyal yardım bağışlarını kanalize etmekte, hayırseverlerle merkezimizi ve ihtiyaç sahibi Aieleri buluşturmada köprü vazifesi görmektedir.


• Toplu projelerde Aktif görevler almakta ve organizasyonlarda önemli destekler vermektedir.


• Kamu gücü ile sivil insiyatifin uyumlu bir şekilde işbirliği yaptığı örnek bir yardım projesidir.


 DEĞERLERİMİZ

• Fedakârlık
• Gönülden hizmet
• Emanet
• Hizmet
• Dayanışma ve ekip ruhu
• Şeffaflık
• Katılımcılık

 

İLKELERİMİZ
• Yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gayret sarf etmek ve kırmadan, incitmeden, zamanında ulaştırmak.
• İhtiyaç sahibi kadınların, çocukların, ailelerin sosyal ve sos yo - ekonomik şartlarına dikkat çekmek.
• Sürekli gelişim için katılımcı olmak.
• Bireysel sorumluluk anlayışı ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmak

FAALİYET ALANLARIMIZ

 Asker Aile yardımları ,

 Toplu projeler(Toplu sünnet ,Toplu Nikah,Toplu Düğün)

 Gıda,

 Yakacak,

 Giyim ,

 Kırtasiye ,

 Eşya,

 İnş.Malz. v.s

 Ayni yardımlar

 

MİSYONUMUZ

SOSYAL YARDIM MERKEZİ ; İnegöl’deki bütün ihtiyaç sahiplerine imkânlar nispetinde yardım yaparak sıkıntılarına ortak olmak, yardımları tek elden sevk ve idare etmek maksadıyla kurulmuştur.

SOSYAL YARDIM MERKEZİ MİSYONUNU MADDELER HALİNDE SIRALAYACAK OLURSAK;

• İnegöl Belediyesi’nin yoksula uzanan “şefkat” ve “yardım” eli olmak.
• Şehrin ve şehirlinin yaşam kalitesini yükseltmek.
• Yerinde yönetim ilkesi doğrultusunda; , sosyal hizmetler gibi alanlarda halkın sivil toplum, kurum ve kuruluşların katılımıyla sorunların öncelik sırasına göre sıralanarak etkili, zamanında ve takım ruhuyla çözümler üretmek.
• Kaynaklarını verimli kullanarak hedef odaklı proje üreten, kurumsallaşmış, dünya standartlarında hizmet veren bir belediye anlayışı ortaya koymak.
• İnegöl ve İnegöllünün ortak medeni ihtiyaçlarını karşılamak üzere; sosyal hizmetlerin toplumun her kesimi için erişilebilir şekilde yerinden yönetim anlayışıyla; planlı, programlı, etkili, verimli, eşgüdümlü, kaliteli ve yüksek standartlarda değişen şartlara göre manevra kabiliyetine sahip bir yapılanma içerisinde paydaşlarla koordineli olarak yürütülmesini sağlamaktır

VİZYONUMUZ

• İnegöl’ deki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşabilen bir “ umut merkezi” olmak,
• Adına yaraşır şekilde umuda uzanan el, iyiliğe, birlik olmaya köprü vazifesi olabilmek
• Yapılmamışı yapabilmek ve şehrin görünmeyen yüzünü gösteren, örnek teşkil eden ilklere imza atmak.


 

Diğer Sayfalar Tarih
Asker Aile Yardımları 07.03.2011 16:55
Dernek Tüzüğü 07.03.2011 16:14
Yönetim Kurulu 01.04.2022
Nasıl Çalışıyoruz? 24.02.2011 16:29
Reklam & Tanıtım 24.02.2011 16:28
1 2
  Önceki Sayfaya Döner
Hakkımızda Haberler Yardım Çeşitleri Toplu Yardımlar Çalışma Sistemi Dergimiz İletişim
Umuteli İnegöl Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Merkezi © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.