Ben de yardım
etmek istiyorum!
 
Çalışma Sistemi
 
 

BAŞVURU SÜRECİ

         Başvuru süreci İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze müraacat aşamasıyla başlar. İhtiyaç sahibi vatandaşımız müracaat edip resmi kayıt işlerini başlatır. Başvuru için gerekli kayıtlar Vergi Dairesi Kaydı, Tapu Sicil Kaydı, Emlak Kaydı, Trafik Tescil Kaydı ve Sosyal Güvence Kaydı aşamalarından oluşur. Bu evraklar ailenin nufüs sayılarını, tc kimlik numaralarını, üzerine görünen taşınır taşınmaz mülkleri, çalışma ve iş durumları ile ilgili hizmet dökümlerini kapsar. Gerekli evraklar düzenlendikten sonra sırada başvuru aşamasından sonra gelinen ikinci aşama olan tahkikat sürecine geçilmiş olur.

TAHKİKAT SÜRECİ

         Tahkikat sürecinin ilk aşaması resmi kayıt ve dosya açılarak başlar. Ekibimiz bu dosyaları ve kayıtları titizlikle inceledikten sonra Sosyal Yardım Tahkikat İnceleme Formu evrakını kaydı alınan bilgiler doğrultusunda TC Kimlik No, Ad ve Soyad, Adres bilgileri alanı doldurularak dosya açarak işleme alırlar. Tahkikat dosyasında toplanan aile bilgilerinin yer aldığı forumların her biri yardım formundaki adreslerinde ekibimiz tarafından ziyaret edilerek yerinde inceleme yapılır.

          Tahkikat bilgilerinin içeriği; Başvuru Sahibinin Medeni Hali, Doğum Tarihi, Telefon numarası, Eğitim Durumu, Mesleği, Çocukları, Evde Okuyan Öğrenci Olup Olmadığı, Ailede Çalışan Yetişkin ve Çocuk Sayısı, Aylık Toplam Gelir, Ev Durumu ( kira, kendilerinin yada miraslı olması gibi) durumları içerir. Ayrıca Sosyal Güvence ve Ailenin Sağlık Durumu, Eşya durumu (evde ki eşya durumunun eski yada hiç olmaması gibi durumlar) ve Başvuru Sahibinin Bakmakla Mükellef Olduğu Kişilerinde; Ad Soyad, Meslek, Gelir ve Sağlık Güvenceleri olmak üzere bilgileri alınır.Son aşama da ise ailenin talep ettiği uygun görülen yardım tespit edilir.
          Formun arka yüzünde yer alan komşu raporları da göz önünde bulundurularak karar sürecine geçilir.

 KARAR SÜRECİ

          Tahkikatı yapılmış dosyalar ivedilikle incelemeye alınır. Elde edilen veriler ve başvuru sahiplerinin bilgileri doğrultusunda kurula sunulan dosyalar artık karar aşamasındadır. Büyük bir özveri, titiz bir çalışma ve empati yapılarak karar verilen dosyalar öncelikle sisteme işlenir. Aynı zamanda kararlar tahkikat inceleme formununun arka yüzüne yazılır. Karar değişikliği yahut bilgi akışı gerçekleştirildiğinde kolaylıkla ulaşılabilecek durumda arşivler de muhafaza edilir. Karar aşamasından sonraki son aşama olan teslim sürecine geçilmiş olur.

 TESLİM SÜRECİ

          Karar aşamasından sonra gelinen son aşama teslim sürecidir. Teslim süreci yapılan yardımların hepsini kapsamaktadır. Gıda, Dayanıklı Ev Aletleri, Mobilya Gurupları, Medikal Gereçler gibi yaptığımız eşya yardımları adreslere tarafımızdan teslim edilmektedir. Teslim edilen ürünler ayni yardım teslim belgesine işlenir, başvuru sahibinin ad soyad ve adres bilgileri ile imzası alınmak suretiyle dosyasında saklanır.

         Gıda ve Temizlik ürünü yardımlarımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş kartları teslim edilerek İnegöl genelinde ihaleyle belirlenen 9 marketten mesai saati ve hafta sonu sıkıntısı yaşamadan rahatlıkla yapmaları sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

Diğer Sayfalar Tarih
Asker Aile Yardımları 07.03.2011 16:55
Dernek Tüzüğü 07.03.2011 16:14
Yönetim Kurulu 01.04.2022
Nasıl Çalışıyoruz? 24.02.2011 16:29
Reklam & Tanıtım 24.02.2011 16:28
1 2
  Önceki Sayfaya Döner
Hakkımızda Haberler Yardım Çeşitleri Toplu Yardımlar Çalışma Sistemi Dergimiz İletişim
Umuteli İnegöl Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Merkezi © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.